Most Popular
View all
6
4
1
2
6
  
  
2
  
1
  
  
1
  
2
Chunks Of Change med Isabelle
Chunks Of Change med Isabelle
Idéer, trender, normkritik, re-design, nonsens och sammankopplingar med blick mot en hållbar framtid. Innehåller spår av klimatkris med action drivet hopp som en 'cherry on top'. Välkommen!
Recommendations
View all 8
Paulinas Substack
Paulina Modlitba
We Can Fix It
Prof. Kimberly Nicholas
Charles Eisenstein
Charles Eisenstein

Chunks Of Change med Isabelle